top of page

Fúinn

Clare

Is craobh don ghluaiseacht domhanda #FridaysForFuture é Fridays For Future Ireland. Is gréasán muid de ghníomhaithe óga aeráide in Éirinn. Spreagaimid le chéile stailceanna scoile Fridays For Future ar fud na hÉireann i ndlúthpháirtíocht le stailceoirí scoile eile ar fud an domhain. 

Is é an aidhm atá againn ná rialtas na hÉireann a éiligh gníomhú ina leith ar athrú aeráide agus éagóir aeráide in Éirinn.

Teastaíonn uainn go nailínóidh ár rialtas le na ghealltanais a rinneadh i gComhaontú Aeráide Pháras 2015 agus obair a dhéanamh chun ár n-astaíochtaí carbóin a ísliú go dtí an pointe ina bhfuilimid ábalta athrú aeráide domhanda a theorannú faoin sprioc téimh 1.5 céim ar an meán os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha.

Mura stopfaimid ár bplainéad a scriosadh, caillfimid speicis ainmhithe agus plandaí iomadúil agus seans ann go mbeidh deireadh le sibhialtacht an duine daonna mar is eol dúinn é.

Táimid anseo le n-éirí agus an fód a sheasamh i gcoinne an éagóir ag teacht ó na gcomhlachtaí agus na rialtais a bhfuil ag rialiú ní díreach an t-am i láthair, ach todhchaí gach uile glúin atá le teacht.

Limerick - September 20th

Mar dhaoine óga, tháinig sé chun suntais gurb é an t-aon bhealach a féidir linn aird ár rialtas féin agus rialtais ar fud an domhain a fháil ná chun dul ar stailc ón scoil. Trí stailceanna, áitimis gur cuma cén t-oideachas atá orainn mura bhfuil todhchaí againn.

D1tKCoRXcAIMXxB.jpg
bottom of page